ค่าย The White Room Science Camp #2

โรงเรียนบ้านเขาดิน อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี | วันที่ 07 กันยายน 2557