การรับสมัคร และกฏกติกาการคัดเลือกบุคคลเพื่อร่วมค่าย