ถาม สนุก เปิดใจ สร้างโอกาสใหม่ในการเรียนรู้

There are two main verbs about science, one is to ask and another is to enjoy. When you enjoy asking questions, you then become a scientist.

เกี่ยวกับเรา

บริษัท The White Room Enterprise Co., Ltd. เป็นกิจการเพื่อสังคม ที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์ค่าย (Creative Science Event Organizer) และช้ันเรียนวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดเพื่อมอบโอกาสในการเข้าถึงชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ดี ๆ ให้นักเรียนไทยทุกระดับ โดยทีมงานคุณภาพการันตีโดยรางวัลและทุนการศึกษาจากทั่วมุมโลก กําไรบางส่วนจากการจัดกิจกรรม จะนําไปใช้ในการจัดค่ายเพื่อช่วยเหลือสังคมให้ได้รับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ที่ดียิ่งขึ้น

The White Room ก่อตั้งขึ้นในปี 2556 โดยกลุ่มนักเรียน นักศึกษาที่หลงรักวิทยาศาสตร์ และได้รับโอกาสต่าง ๆ ในชีวิตจากการเรียนวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการ The White Room Charity พวกเราเล็งเห็นถึงปัจจัยที่สำคัญต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ 2 สิ่ง คือ ความสุข และความสนุก ซึ่งเป็นก้าวแรกของการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องการสร้างพื้นที่การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่สนุก ใช้ประโยชน์ได้จริงให้แก่นักเรียนที่ยังด้อยโอกาส โดยหวังว่าวิทยาศาสตร์จะช่วยเปิดประตูสู่โอกาสในชีวิตให้กว้างขึ้น

ปัจจุบันพวกเรามีผลงานค่ายและกิจกรรมมากกว่า 30 ค่าย/กิจกรรม ซึ่งมีทั้งค่าย/กิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งเป็นค่ายวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนด้อยโอกาส และค่าย/กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ ซึ่งเป็นค่ายวิทยาศาสตร์บูรณาการที่จัดให้องค์กรหรือสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่สนใจ รวมถึงกิจกรรม/ค่ายที่ทางพวกเราได้จัดขึ้นให้กับผู้ที่สนใจ (เก็บเงินจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม)

ตลอดระยะเวลา 6 ปี นับตั้งแต่มีค่าย/กิจกรรมครั้งแรกในปี 2556 พวกเราได้รับการไว้วางใจและสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ มากมายในการจัดค่ายและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ อาทิ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้ บริษัท คริมสัน เอ็ดดูเคชั่น จํากัด สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) เป็นต้น

The White Room มุ่งมั่นที่จะสร้างการเรียนวิทยาศาสตร์ในฝัน ภายใต้คอนเซปต์ “ถาม สนุก เปิดใจ สร้างโอกาสใหม่ในการเรียนรู้” เพราะเราเชื่อว่าการเรียนรู้ที่สนุก นําไปใช้ได้จริง และการเปิดโอกาสให้เด็กถามจะเป็นก้าวแรกของการเรียนวิทยาศาสตร์ที่ดี ซึ่งเป็นกุญแจสําคัญ ไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทย

14

จำนวนค่ายและกิจกรรมเพื่อสังคม

9

จำนวนค่ายและกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้

4

จำนวนค่ายและกิจกรรมอบรม และพัฒนาศักยภาพทีมงานโครงการ

3

จำนวนกิจกรรมอบรมและบรรยายพิเศษ

2

จำนวนกิจกรรมพิเศษ รางวัลที่ได้รับ และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

เอกสารแนะนำ

แผ่นพับโครงการ The White Room Charity (ภาษาไทย)
แผ่นพับโครงการ The White Room Charity (ภาษาอังกฤษ)
Company Profile (ภาษาไทย)

ประสบการณ์การจัดค่าย มากกว่า 30 ค่าย ภายใต้การว่าจ้างและสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ

 

ค่าย และกิจกรรมของพวกเรา

ค่ายเพื่อสังคม

ค่ายเปิดประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์การกุศล เพื่อน้อง ๆ นักเรียนในพื้นที่ชนบท

ค่ายเพื่อการเรียนรู้

ค่ายวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการที่จัดให้หน่วยงานต่าง ๆ เช่น ค่าย We love Science Camp เป็นต้น

กิจกรรมอบรมและบรรยายพิเศษ

กิจกรรมสำหรับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่เน้นการนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อการปฏิบัติภารกิจหรือโจทย์ปัญหาต่าง ๆ เพื่อเปิดประสบการณ์และเป็นแนวทางการศึกษาต่อในอนาคต

ค่ายพัฒนาศักยภาพ และอบรมทีมงาน

ค่ายสำหรับพัฒนาสมาชิกทีมงานในโครงการ The White Room Charity รวมทั้งค่ายการอบรมสมาชิกทีมงานโครงการรุ่นใหม่

กิจกรรมพิเศษ รางวัลที่ได้รับ และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

กิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นเพื่อการระดมทุนจัดค่ายอาสา และผลงานด้านอื่น ๆ ของ The White Room

มันเป็นที่ที่ทุกคนให้คุณค่าความรู้สึกพอ ๆ กับเหตุผล เราต่างเรียนรู้ข้อผิดพลาด และฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกัน

ธนเดช พิพัฒพลกายประธานบริหารบริษัท

มันดีตรงที่มีคนจากหลากหลายฟีลด์ มาแลกเปลี่ยนความสนใจกัน 

 … คิดว่าเป็นก้าวเล็ก ๆ ที่เราดีไซน์การศึกษาในฝันขึ้นมา

ชนินาถ วัฒนศักดิ์ประธานโครงการฝ่ายกิจกรรมค่ายเพื่อการเรียนรู้

มันทำให้ผมได้มองโลกที่กว้างขึ้น ได้สัมผัสโลกแห่งความเป็นจริง 

เสมือนกับการเปิดกะลาให้กับตัวเอง

บัณฑิต บุญยฤทธิ์ประธานโครงการฝ่ายกิจกรรมค่ายเพื่อสังคม

พวกเราได้ทำให้เด็กเรียนรู้และเติบโต ในขณะเดียวกันเราก็ได้เรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันที่นี่ ที่ที่เป็นทั้งบ้าน ที่ทำงาน และโรงเรียน

สิทธา คุ้มวงศ์วานที่ปรึกษาอาวุโส

ผมเข้าใจมาตลอดว่าวิทยาศาสตร์คืออักษรขาวดำกระด้างในตำราเล่มหนาเตอะ จนกระทั่งผมพบกุญแจดอกหนึ่ง ไขประตูในใจที่เคยปิดกั้น ได้เห็นความอัศจรรย์ของธรรมชาติ สีสันอันงดงามแห่งชีวิต ไวท์รูมคือกุญแจดอกนั้นที่ผมตามหา และไวท์รูมคือครอบครัวอันอบอุ่นที่จะร่วมกันมอบกุญแจดอกนั้นให้แก่สังคมสืบไป

พชร จิตอนันตวิทยาฝ่ายกิจกรรมโครงการ

แม้จะเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อย แต่มันคือความภูมิใจที่ได้สร้างรอยยิ้มให้กับเด็ก ๆ

กันติทัต สวัสดิ์วุฒิกุลหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมโครงการ

รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสสร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และความสุขให้กับเด็ก รวมถึงความรู้ต่าง ๆ ที่มากมาย หลากหลาย ไม่มีวันสิ้นสุด โอกาสดี ๆ เหล่านี้ จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่ได้อยู่ในโครงการ TWR

ธนาวุฒิ วิไลรัตนดิลกฝ่ายกิจกรรมโครงการ

ไวท์รูมทำให้วิทยาศาสตร์กลายเป็นเรื่องสนุก เนื้อหาที่เราเคยเรียนมาเยอะ ๆ ในหนังสือตั้งแต่ประถมถูกนำมาผูกเป็นเรื่องราวเป็นกิจกรรมที่สนุก มองเห็นภาพ และจับต้องได้

กาญจนา เพชรนอกรองประธานโครงการฝ่ายกิจกรรมค่ายเพื่อสังคม

ความไวท์รูมคือการนำคนหลาย ๆ แบบมาอยู่ด้วยกัน ค่อย ๆ ช่วยกันทำให้โลกของวิทยาศาสตร์ที่ดูหม่น ๆ มีสีสันขึ้นมา ควบคู่ไปกับการทำให้คนรักมัน

สุพิชชา เลาวณาภิบาลฝ่ายกิจกรรมโครงการ
© Copyright - The White Room Enterprise Co., Ltd. (2018)