ค่ายอาสา TWR ร่วมกับ Crimson Education

บ้านอุ่นไอรัก อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี | 17-18 พฤศจิกายน 2561