ค่ายอาสา TWR ร่วมกับนักเรียน Ruamrudee International School

โรงเรียนบ้านเขาดิน อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี | 22 กรกฏาคม 2561