ค่าย The White Room Science Camp #10

โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี | วันที่ 03 กันยายน 2560