ค่าย The White Room Science Camp #11

โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี | วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561