ค่าย We love Science Camp สำหรับบุตรหลานพนักงาน ปตท.

วันที่ 20 – 22 ตุลาคม 2560 ณ สถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมัน (OBA) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา