กิจกรรม Mystery Box Challenge: กล่องปริศนา

ค่ายสนุกคิดกับโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร นักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก | 12 กันยายน 2561