กิจกรรม STEM is Around

ค่ายก้าวแรกสู่เส้นทางนักวิทย์ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร นักเรียนชั้น ม.1 EP โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | 13 พฤศจิกายน 2561