ค่าย The White Room Science Camp #9

โรงเรียนรางบัว เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ | วันที่ 27 สิงหาคม 2560