ค่าย The White Room Science Camp #12

โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี | วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561