ค่าย The White Room Science Camp #3

โรงเรียนจารุศรบำรุง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี | วันที่ 09 มกราคม 2558