ค่าย The White Room Science Camp #1

โรงเรียนบ้านเขาดิน อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี | วันที่ 08 กันยายน 2556