ค่าย The White Room Science Camp #8

โรงเรียนวัดเนินเขาดิน อ.แกลง จ.ระยอง | วันที่ 30 กรกฎาคม 2560