ค่าย The White Room Science Camp #7

โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี | วันที่ 08 มกราคม 2560