ค่าย The White Room Science Camp #5

โรงเรียนบ้านดอนเปล้า อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา | วันที่ 10 มกราคม 2559