ค่าย The White Room Science Camp #4

โรงเรียนบ้านเขาดิน อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี | วันที่ 06 กันยายน 2558