{สำหรับน้อง ๆ ป.4-ม.6}

7,8 และ 10 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00–16.30 น.
@PlayWork ศาลาแดง

++ รับสมัครวันนี้ – 15 พฤศจิกายน 2562 ++

รายได้จากค่ายส่วนหนึ่งจะนำไปสมทบทุนจัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้น้องด้อยโอกาส