อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับการจัดค่าย

โดยวิทยากรจากศูนย์กู้ชีพ “นเรนทร” โรงพยาบาลราชวิถี
วันที่ 19/08/2560 เวลา 13.00-16.00 น.