ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นสมาชิกโครงการ ประจำปี 2560