ประกาศผลการคัดเลือกสมาชิกทีมงานโครงการ The White Room ปี 2560 รอบพิเศษ